KVKK

KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Altın Fıstık Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ALTIN Fıstık Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veri niteliğinde addedilen bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak, toplanması, saklanması, aktarılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verilerinizi, iletişim veya bizlere ulaşabileceğiniz sayfalarımız aracılığıyla kişisel verilerinizi bizlerle paylaşmanız halinde ilgili sayfadaki hizmetlerimizin kullanılabilmesi amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatlara uygun olarak toplamaktayız.

Web sitemizdeki iletişim bölümümüz bizlere öneri, görüş, dilek ve temenni gibi mesaj ve ihbarlarınızı iletmeniz için bulunmakta olup, paylaşılması sizlerin inisiyatifinizde olup da paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi yalnızca bahsi geçen mesajın içeriğinden toplamakta ve yalnızca gerekmesi halinde sizlere tekrar ulaşabilmek, mümkünse taleplerinizin yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak toplamakta, kullanmakta ve yasal sürelere sadık kalarak veya şartlarını sağlaması durumunda Altın Fıstık Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektirecek süre kadar muhafaza etmekteyiz.

Altın Fıstık Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. yukarıda bahsedilen amaçlar dahilinde toplanan kişisel verilerinizi kendi uhdesinde kullanmakta ve bulundurmaktadır. Sizlerin verilerin aktarılması konusunda doğrudan talimatı bulunması veya Altın Fıstık Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. faaliyetlerinin bir parçası olması durumları haricinde kişisel verileriniz ancak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan genel prensiplere de bağlı kalınarak KVKK m. 5/2 ve 6/3 istisnalarına dayanılarak aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusuna başvurarak:

Kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İşlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi/silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızın kullanımı ve talepleriniz için kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat Hacar Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:249 27920 Oğuzeli/Gaziantep, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmanız suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş web sitemizdeki başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz halinde, değerlendirmelerimizin tamamı KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda yapılacak olup, başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Altın Fıstık Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu kapsamda istenebilecek bilgilerin tamamı sadece gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespiti ve başvurunun sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması adına talep edilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurular Türkçe yapılmalıdır ve talebinize yazılı olarak cevap verilecek ise, on sayfaya kadar bu işlem için ücret talep edilmeyecek; on sayfayı geçen her sayfa için ise 1 Türk lirası işlem ücreti alınabilecektir.

Aydınlatma metnimiz veya kişisel verilerin korunması ile ilgili metinlerimizde değişikliklerin yaşanması halinde misalen yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına gerektiğinde değişiklikler yapılabilecektir. Böyle bir durumda işbu metin web sitemizde en güncel haliyle yeniden ilan edilecektir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK GİZLİLİK POLİTİKASI

Altın Fıstık Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, . Altın Fıstık Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veri niteliğinde addedilen bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Altın Fıstık Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  web sitemizde yer alan bütün sayfaları, görselleri ve bağlantıları tek taraflı ve önceden haber vermeksizin değiştirme, düzeltme ve/veya sona erdirme haklarını saklı tutar.

İletişime e-posta aracılığıyla geçmeniz halinde şifresiz gönderilen mesajların güvenliği konusunda sorumluluk tamamen sizlerin olacaktır.

İnternet sitemizde Altın Fıstık Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti.‘ye ait bulunmayan diğer sosyal mecra veya web sitelerine ilişkin bağlantılar bulunabilir. Bu sosyal mecra ve web sitelerinin doğruluğu ve güvenilirliğini ziyaret etmeden önce lütfen kontrol ediniz. Ayrıca ilgili mecra ve web sitelerinin gizlilik politikaları tamamen ilgili sitelerin sorumluluğunda olup bu sitelerin gizlilik hükümleri üzerinde Altın Fıstık Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. herhangi bir yorum veya takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Web sitemizde yer alan ürün, hizmet veya malzeme bilgileri gibi bizlere ve/veya grup şirketlerimize ait görsellerin yasal telif hakları şirketimize ait olup bunların Altın Fıstık Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin izni olmadan çoğaltılması, kopyalanması, değiştirilmesi veya herhangi bir ticari başka amaçla kullanılması yasaktır.

Web sitemizin kullanılması esnasında sistemsel veya cihaz performansınıza ilişkin hata ve arızalar, kesintiler, bilgisayar virüsü veya sunucu hatası gibi doğrudan veya dolaylı ortaya çıkabilecek hiçbir zarar veya masraftan dolayı şirketimiz sorumlu tutulamaz.

Web sitemiz ile ilgili veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçlarımız, toplama yöntemlerimiz, kimlere aktarıldığı gibi bilgiler Web Sitesi Aydınlatma Metnimizde yer almaktadır. Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına [ http://altinfistik.com.tr/index.php/kurumsal/kvkk ] ulaşabilirsiniz.

Altın Fıstık Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin belirlenmiş uygun teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili metinlerimizde değişikliklerin yaşanması halinde işbu metinler web sitemizde en güncel haliyle yeniden ilan edilecektir.

Çerezler web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyaları olup internet sitemizi ziyaretiniz ve internet uygulamamızı kullandığınız esnada çerezler, müşteri/kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; kullanım ve ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir. Bu doğrultuda çerezler içerisinde kişisel veya hassas kişisel verileriniz saklanabilmekte olup başka uygulamalar veya kişiler ile paylaşılabilmektedir.

 

 

KVKK Başvuru Formunu indirmek için lütfen tıklayınız.

HAKKIMIZDA

Yarım asırdır Antep fıstığı sektöründe faaliyet gösteren firma, çağımızın gerektirdiği tüm teknolojik olanakların kullanıldığı 4000 m2 lik tesisinde kaliteden ödün vermeden imalatına devam etmektedir.

Gerçekleştirdiği AR-GE çalışmalarıyla daha hızlı ve daha kaliteli mamül oluşumu için çalışmalarına devam edip. Sektöründe öncülüğünü devam ettirmektedir.

Konumu itibarıyla çiftçiye yakın mevkide oluşu, verimliliği arttırdığı gibi daha teze ve daha güvenilir ürünlerin satın alımını sağlamaktadır. Tarladan imalata giriş süresinin çok kısa olmasından dolayı Antep Fıstığında bulunan Aflatoksin miktarını da kabul edilebilir seviyelere indirmiştir.

Hammadde alımında başlayan titiz süreç , üretimin tüm aşamalarında nitelikli ve tecrübeli personelle devam ettirilmektedir.

Tüm hijyenik koşulların sağlandığı tesisimizde, müşterimizin istediği spekslerde ve istenilen ambalajlarda üretim yapılabilmektedir.

Nitelikli personelle her aşamada kalite anlayışını koruyan Altın Fıstık; ilkeli ve güvenilir yaklaşımı sayesinde markalaşma sürecini devam ettirmektedir.
 

MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

 

Misyonumuz; 

“Aldığımız ürünleri Modern, Sağlıklı ve Hijyenik ortamlarda, müşteri beklentilerine ve Damak Tadına uygun olarak işlemek, Üretimi  sürekli olarak iyileşmeye ve mükemmele doğru götürmek, mevcut kapasiteyi geliştirmek, Ürünlerimizi Yurtiçi ve Yurtdışı Piyasalara pazarlamak ve üretici ortaklarına mümkün olan en yüksek faydayı sağlamaktır.”

Vizyonumuz;

“Dünyanın en kaliteli Antep Fıstığını üretmek, Fıstık sektörü başta olmak üzere, Gıda Sektörünün satış ve pazarlamada öncü firmalarından biri olmak, Müşterilerimize en kaliteli ürünleri en iyi hizmet anlayışıyla sunmaktır.”

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız,insan sağlığına, gıda güvenliğine ve kaliteye azami ölçüde özen göstererek mevzuatlara,standartlara ve müşteri beklentilerine uygun ürün / hizmet sunmayı kendine amaç edinmiş bir kuruluştur.

Yıllardır gösterdiğimiz istikrarlı başarımızın özünü; bütün çalışmalarımızın müşteri memnuniyetinin verdiği sorumluluk duygusu içerisinde yüksek motivasyonla etkin katılımını sağlamak teşkil etmektedir.

Temel politikamız; "Sıfır Hata" prensipleri ve sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda müşterilerimiz memnun olsa dahi onlara daima daha iyisini vermeye çalışmaktır. 

Fabrikamızda TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ile üretim yapılmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI

Altın Fıstık' nın insan kaynaklarının değerlendirilmesinde önce insan gelir. İnsan kaynaklarımızdaki hedeflerimizde şunları sıralayabiliriz:

  •  Nitelikli insan kaynağıyla çalışmak
  •  Çeşitli ödüllerle çalışanların verimini ve özverisini arttırmaya teşvik etmek
  •  Maksimum performansa ulaşmak için çalışanlarımıza sürekli eğitimlerle destek vermek.